FAQs Complain Problems

News and Notices

धरान स्वास्थ्य चौकि, छाता चोकमा उपलब्ध सेवा सम्बन्धि जानकारी

तपसिल बमोजिमका स्वास्थ्य सेवा धरान स्वास्थ्य चौकि, छाता चोकमा उपलब्ध छ।

  • ९ हप्ता सम्मको सुरक्षित गर्भपतन सेवा(औषधिबाट)
  • अस्थाई परिवार नियोजन सेवा, IUCD, implant, depo, pills, condom
  • सुत्केरी सेवा, खोप सेवा, पोषण सेवा, OPD सेवा
  • DOTS सेवा     

मेलमिलापकर्ता तालिम सम्बन्धी सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपालको संविधानले दिएको अधिकार, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र धरान उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि २०७५ अनुसार मेलमिलापकर्ता सम्बन्धी तालिम यहि मिति २०७५ साल माघ २९ गते देखि फाल्गुण ७ गतेसम्म राखिएको हुँदा इच्छुक वासिन्दाले आफ्नो वडा कार्यालयमा मिति २०७५ साल माघ १७ गते

Pages