News and Notices

वडा भेलाका लागि नगरवासीहरुमा उप-महानगरपालिकाको अनुरोध

धरान उपमहा नगरपालिकाको आ.व. २०७३/७४ को योजना छनौटको लागि निम्न मिति, समय र स्थानमा वडा भेला हँदैछ। जानकारीको लागि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ।

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

धरान उपमहानगरपालिकामा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको छ।

धरान उप-महानगरपालिका नगरपालिका क्षमता विकास योजना - (CD Plan - 2072/073) अन्तर्गत भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि घरधनीहरूको लागि भवन संहिता सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

धरान उप-महानगरपालिका क्षमता विकास योजना -Capacity Development Plan 2071-072) अन्तर्गतका योजनाहरू मध्ये घरधनीहरुलाई भवन संहिता सम्वन्धी अनुशिक्षण दिने कार्यक्रम समुदायको क्षमता विकास तथा नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । नयाँ घर निर्माणको लागि स्वीकृत पाएका घरधनीहरूलाई मा

Pages