सूचना/प्रतिवेदन/निर्णय खोज्नुहोस्   

फोटो ग्यालरी

वडा कार्यालय अनुगमन  गर्ने क्रममा नगरप्रमुख श्री तारा सुब्वाज्यू र वडा प्रमुख श्री नरेशकुमार इवारमज्यु लगायत सम्वन्धित कर्मचारीहरु वडा नं १५ को कार्यालयमा मिति २०७४/०४/२६ गते

, , ,

Pages