सम्पर्क

धरान उपमहानगरपालिका

नगरप्रमुखः श्री तारा सुब्बा

मोबाईलः ९८५२०४५६००

नगर उपप्रमुखः श्रीमति मञ्जु भण्डारी सुवेदी

मोबाईलः ९८५२०३८६००

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः श्री गणेशप्रसाद तिम्सिना

मोबाईलः ९८५२०७३१११

 

स्वकीय सचिवः टिकाराम माङ्गलेन लिम्बु (नगर प्रमुख)

फोन नं ०२५ ५२०१०९

मोबाईलः ९८४२०६०७३७

स्वकीय सचिवः प्रेमकुमारी (जानुका) कार्की (नगर उप प्रमुख)

फोन नं ०२५ ५२५४९०

मोबाईलः ९८४२२८८६७३

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाल
फोन : (+977)-025-520407, 520636, 520813, 526493
फ्याक्स :(+977)-025-521991
Web : www.dharan.gov.np
e-mail : info@dharan.gov.np

 

 

शाखा/उपशाखाको Extension नम्बरहरू

तल उल्लिखित शाखा तथा उपशाखाको Extension नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्नको लागि 025-520407, 025-520636, 025-520813 वा 025-526493 मा डायल गर्नुहोस् र कम्प्युटर बोली सकेपछि Extension नम्बरहरू थिच्नुहोस् ।

हाल संरचना परिवर्त भएको कारण एक्सटेन्सनहरु फरक भैरहेको हुँदा क्षमाप्रार्थी छौं। एक्टेन्सन नंबरहरु यथासिघ्र अद्यावधिक हुनेछन।

 

 

 

 

 

वडा कार्यालयहरु नक्सामा

 

 

 

वडा समिति कार्यालयहरूको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर

वडा ठेगाना टेलिफोन
पलिखे मार्ग, धरान 1  
देशीलाइन, धरान 2  
चिनियाँ चौक, धरान 3  
खैरेनीटार, धरान 4  
ठिङ्गाबारी, धरान 5 025-552104
स्कुल डाँडा पानबारी धरान 6  
शुक्र पथ, धरान 7 025-531310
कविर टोल, धरान 8 025-526695
बगैचालाईन धरान 9  
१० देवीस्थान लाइन, धरान 10 025-520302
११ मंगरबारे चोक, धरान 11 025-526352
१२ चतरा लाइन, धरान 12  
१३ कोलेनी मार्ग, धरान 13 025-525489
१४ बिजयपुर चौक, धरान 14 025-530100
१५ पाथीभरा लाइन, धरान 15 025-520428
१६ कार्की पथ, धरान 16 025-530578
१७ उदय सामुदायिक वन, धरान 17  
१८ देवीथान लाइन, धरान 18  
१९ उज्वल पथ, धरान 19  
२० माछामारा, धरान 20