सम्पर्क

धरान उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाल
फोन : (+977)-025-520407, 520636, 520813, 526493
फ्याक्स :(+977)-025-521991
Web : www.dharan.gov.np
e-mail : info@dharan.gov.np

 

शाखा/उपशाखाको Extension नम्बरहरू

तल उल्लिखित शाखा तथा उपशाखाको Extension नम्बरहरूमा सम्पर्क राख्नको लागि 025-520407, 025-520636, 025-520813 वा 025-526493 मा डायल गर्नुहोस् र कम्प्युटर बोली सकेपछि Extension नम्बरहरू थिच्नुहोस् ।

कोठा नम्बर कोठा Extension नम्बर
2 कार्यकारी अधिकृत
कार्यकक्ष: 025-520778
मोवाइल: 9852045600
201
16 प्रशासकीय अधिकृत 218
4 शहरी विकास शाखा - इन्जिनियर 204
8 लेखा अधिकृत 208
22 सामाजिक विकास अधिकृत 322
23 कर अधिकृत 323
12 आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत 212
25 सूचना अधिकृत 225
प्रशासन शाखा
13 दर्ता चलानी 213
14 सामान्य प्रशासन उपशाखा 216
17 जनशक्ति उपशाखा 217
7 कानुन उपशाखा 207
आर्थिक व्यवस्थापन
9 लेखा उपशाखा 209
19 भण्डार उपशाखा 219
23 राजश्व उपशाखा 223
शहरी विकास शाखा
3 घरनक्सा उपशाखा 203
5 शहरी विकास उपशाखा 205
18 राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता  
10 नगर विकास समिति 025-522144
6 बैकल्पीक उर्जा तथा सडकबत्ती व्या. 206
सामाजिक विकास शाखा
21 वारुणयन्त्र 221
22 सामाजिक विकास 222
सूचना शाखा
25 सूचना शाखा 225

 

 

 

 

वडा कार्यालयहरु नक्सामा

 

 

 

वडा समिति कार्यालयहरूको ठेगाना र सम्पर्क नम्बर

वडा ठेगाना टेलिफोन मोवाईल
१ र ४ पलिखे मार्ग, धरान 4   9815393856
२ र ३ चिनियाँ चौक, धरान 3   9842038332
५ र ६ देशीलाइन, धरान 6   9804060366
७ र ९ शुक्र पथ, धरान 7 025-531310 9842063760
कविर टोल, धरान 8 025-526695 9842022742
१० देवीस्थान लाइन, धरान 10 025-520302 9842041723
११ मंगरबारे चोक, धरान 11 025-526352  
१२ चतरा लाइन, धरान 12    
१३ र २० कोलेनी मार्ग, धरान 13 025-525489 9842165908
१४ बिजयपुर चौक, धरान 14 025-530100 9842207879
१५ पाथीभरा लाइन, धरान 15 025-520428 9842054366
१६ र २४ कार्की पथ, धरान 16 025-530578 9842055638
१७ र २७ उदय सामुदायिक वनको भवन छेउ, धरान 17   9842038483
१८ देवीथान लाइन, धरान 18   9842041310
१९ उज्वल पथ, धरान 19   9852047497
२१, २२ र २३ पुरानो गा.वि.स. भवन (ठिङ्गाबारी) 025-552104 9842081159
२५ र २६ पुरानो गा.वि.स. भवन (माछामारा)   9852056170