News and Notices

नवौँ राष्टिय सूचना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न

 यहि मिति २०७३/०५/०३ गते शुक्रबारका दिन धरान उपमहा नगरपालिकाको आयोजना .

आ.व. २०७२/७३ को यथार्थ आयब्यय सार्वजनिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठि सम्पन्न

मिति २०७3 श्रावण २८ गते बुधबाराका दिन सुनसरी उघोग वाणिज्य संघको मातहतमा रहेको सभाहलमा धरान उपमहा नगरपालिका कार्यालयको आ व २०७१/७२ को यथार्थ आयब्य विवरण तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठि  सम्पन्न भयो ।नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयवाट जारी भएको स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यबस्थ

!!! सूचना !!!

यस कार्यालयको आ.व. २०७३।७४ का लागि आवश्यक विभिन्न सामाग्रीहरूको बोलपत्र / दरभाउपत्र सम्बन्धी मिति २०७३।०४।२६ गतेको ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचनामा सच्चाइएको छ ।

 

सच्चाइएको सूचना यहाँ संलग्न Attachment मा उपलब्ध छ ।

व्याक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सुचना प्रणाली सम्वन्धि एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

धरान उप-महानगरपालिका कार्यालयलाई विद्दुतिय सुचना  तथा सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा विद्दुतिय माध्यमा संचालित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा संचालन तथा कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका वडा सचिवहरु तथा कर्मचारीहरुको लागि क्षमता विकासको लागि  व्याक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सुचना प

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव तथा धरान उ.मा.न.पा. का कर्मचारीबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

धरान उप-महानगरपालिकाको अनुगमन कार्यको लागि पाल्नुभएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्री महेन्द्रमान गुरुङ्ग तथा धरान उ.मा.न.पा.

भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि घरधनीहरूको लागि राष्ट्रिय भवन संहिता भवन तथा सडक माप दण्ड तथा सुरक्षित भवन निर्माण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

धरान उप-महानगरपालिका क्षमता विकास योजना - Capacity Development Plan 2072-073 अन्तर्गतका योजनाहरू मध्ये घरधनीहरूलाई भवन संहिता सम्बन्धी अनुशिक्षण दिने कार्यक्रम समुदायको क्षमता विकास तथा नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । नयाँ घर निर्माण तथा थप तल्लाको लागि स्वीकृत पाएका घ

व्याक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (VERSS-MIS) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

धरान उप-महानगरपालिका कार्यालयलाई विद्युतिय सूचना  तथा सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा विद्युतिय माध्यमा संचालित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा संचालन तथा कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका वडा सचिवहरु तथा कर्मचारीहरुको लागि क्षमता विकासको लागि  व्याक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन

व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रगति विवरण

वि.स. २०७२ सालको व्यक्तिगत घटता दर्ताको प्रगति विवरण यसै साथ रहेको फाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

विद्युतिय सुचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सम्वन्धि तालिम सम्पन्न

धरान उप-महानगरपालिका कार्यालयलाई विद्युतिय सूचना तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा विद्दुतिय माध्यमा संचालित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा संचालन तथा कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिका वडा सचिवहरु तथा विद्युतिय कर्मचारीहरुको लागि संचार, सुचना  

भूकम्प स्मरण दिवसमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न

महा भूकम्प २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पिय क्षतिको स्मरण गर्दै धरान उपमहानगरपालिका कार्यालय द्वारा मिति २०७३ बैशाख १२ गते महा भूकम्प स्मरण दिवस सरोकारवालाहरु सँग राष्ट्रिय भवन संहिता तथा शुरक्षित आवास निर्माण विषयक एक दिने अन्त्क्रियात्मक गोष

जनचेतनामूलक सरसफाई अभियान सम्पन्न

धरान उपमहानगरपालिका कार्यालयको आयोजनामा मिति २०७२ चेत्र ४ गते शनिवार बृहद सरसफाई कार्यक्रम “ सफा धरान : हाम्रो धरान ! सफा धरान : हाम्रो अभियान !! सरसफाई

आ.व. २०७२/७३ को दोश्रो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन

  यही मिति २०७२/१२/०५ गते शुक्रवारका दिन धरान उपमहानगरपालिका वडा न २३ छतिउन चोक अन्तर्गत पाँचकन्या सामुदायिक वनको प्राङगणमा दिनको १२ बजेदेखि "धरान उपमहानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवा" विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम धरान उपमहानगरपलिकाको आयोजना तथा महिला संजाल धरान उपमहानगर सम

Pages