IT Officer(सूचना प्रविधि अधिकृत) को छोटो सूचि प्रकाशन भएको सूचना

सूचना प्रविधि अधिकृतको छोटो सूचि प्रकाशन

धरान २०७४।११।९ बुधबार। धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको लागि सूचना प्रविधि अधिकृत १ जना करारमा नियुक्ति गर्नका लागि व्लाष्ट टाईम्स राष्ट्रिय दैनिकको मिति २०७४।१०।८ को अङ्कमा प्रकाशित भएकोमा सो सूचना बमोजिम ९ जना आवेदकहरुले आवेदन दिएकोमा छनौट तथा सिफारिस समितिले मूल्याङ्कन गरी निम्नानुसारका उम्मेदबारहरुलाई दोश्रो चरणको परीक्षणका लागि छनौट गरी छोटो सूचि प्रकाशन गरिएको छ। उक्त उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा २०७४।११।२१ गते विहान ८ बजे धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा संचालन हुनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षा २०७४।११।२५ गते विहान ८ बजे र अन्तर्वार्ता सोहि दिन १ बजेदेखि हुनेछ। यसै साथ लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित कम्प्युटर अधिकृतको परीक्षाको पाठ्यक्रम यसैसाथ संलग्न राखिएको छ।