समाचार

धरान उपमहानगरपालिकाका नव निर्वाचित नगर प्रमुख श्री तारा सुब्बा तथा नगर उप-प्रमुख श्री मञ्जु भण्डारी (सुवेदी) ले पद भार ग्रहण गर्नु भयो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका नव निर्वाचित नगर प्रमुख श्री तारा सुब्बा तथा नगर उप-प्रमुख श्री मञ्जु भण्डारी (सुवेदी) ले पद भार ग्रहण गर्नु भयो र आजै ३ बजे पहिलो नगर कार्यपालिकाको वैठक बस्दैछ ।

आ व २०७३/०७४ को २०औँ वोर्ड वैठक सम्पन्न । वोर्ड बैठकको निर्णय तलको लिङकमा उपलब्ध छ ।