क्षेत्रीय पुस्तकालय

धरान नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पुस्तकालय

स्थापना साल - २००४ साल
क्षेत्रीय पुस्तकालयको मान्यता प्राप्त

 

खुल्ने समय

बिहान ७ वजे देखि १० वजे सम्म

 

पुस्तकालय सम्बन्धी विवरण

नेपाली सम्बन्धी जम्मा २३०० वटा
हिन्दीका जम्मा - ६५४ वटा
अँग्रेजी जम्मा - १५०० वटा
बाल पुस्तकहरू जम्मा - १६८० वटा
जम्मा - ६१३४ वटा

 

अन्य सुविधाहरू -

  • फोटोकपी
  • टि‌. भी
  • भि.सि.आर
  • दैनिक १०० देखि १५० पाठकहरू आउने गरेका छन् ।

 

अन्य सुविधा

  • नेपाली राष्ट्रिय स्तरका साथै स्थानीय स्तरका दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक सबै पत्रपत्रिका अध्ययन गर्न पाउन सकिन्छ ।
  • हिन्दी र अँग्रेजी भाषाका पत्रपत्रिका पनि अध्ययन गर्न पाइन्छ ।
  • पुस्तकालयको सदस्य बन्ने र आफूलाई आवश्यक पाठ्य सामाग्री घरमा लगेर पनि पढ्न सकिन्छ ।
  • आफूलाई आवश्यक सामाग्री न्यूनतम शुल्कमा फोटोकपी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।
  • बालबालिका सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि रहेकाले आफ्ना नानीहरूलाई पनि सँगै लगेर अध्ययन गर्न गराउन सकिन्छ ।

 

सम्पर्क

क्षेत्रीय पुस्तकालय
धरान २ सिहंदेवी पथ सुनसरी, नेपाल
फोन: ०२५-५२६११५ (पुस्तकालय)
०२५-५२०६३६ (नगरपालिका)
फ्याक्स: ०२५-५२१९९१
ईमेल: info@dharan.gov.np