सार्वजनिक विद्यामन्दिर (क्षेत्रीय पुस्तकालय)

सार्वजनिक विद्यामन्दिर

(धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक पुस्तकालय)

स्थापना साल - २००४ साल
क्षेत्रीय पुस्तकालयको मान्यता प्राप्त

खुल्ने समय

बिहान ७ वजे देखि १० वजे सम्म

दिउँसो २ बजेदेखी ६ बजेसम्म

पुस्तकालय सम्बन्धी विवरण

नेपाली सम्बन्धी जम्मा २३०० वटा
अँग्रेजी जम्मा - १५०० वटा
बाल पुस्तकहरू जम्मा - १६८० वटा
हिन्दीका जम्मा - ६५४ वटा

जम्मा - ६१३४ वटा

पाठकको उपस्थिति

दैनिक १०० देखि १५० पाठकहरू आउने गरेका छन् ।

अन्य सुविधा

  • नेपाली राष्ट्रिय स्तरका साथै स्थानीय स्तरका दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक सबै पत्रपत्रिका अध्ययन गर्न पाउन सकिन्छ ।
  • हिन्दी र अँग्रेजी भाषाका पत्रपत्रिका पनि अध्ययन गर्न पाइन्छ ।
  • पुस्तकालयको सदस्य बन्ने र आफूलाई आवश्यक पाठ्य सामाग्री घरमा लगेर पनि पढ्न सकिन्छ ।
  • आफूलाई आवश्यक सामाग्री न्यूनतम शुल्कमा फोटोकपी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।
  • बालबालिका सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि रहेकाले आफ्ना नानीहरूलाई पनि सँगै लगेर अध्ययन गर्न गराउन सकिन्छ ।

सम्पर्क

सार्वजनिक विद्या मन्दिर
धरान २, सिहंदेवी पथ, सुनसरी ५६७००, नेपाल
फोन: ०२५-५२६११५ (पुस्तकालय)
०२५-५२०६३६ एक्सटेन्सन २२४ (उपमहानगरपालिका)
फ्याक्स: ०२५-५२१९९१
वेवसाईटः www.dharan.gov.np

ईमेल: info@dharan.gov.np