सूचना/प्रतिवेदन/निर्णय खोज्नुहोस्   

आ.व. २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा माननीय सहायक मंत्री विराज बहादुर विष्टलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नु हुँदै कार्यकारी अधिकृत