सूचना/प्रतिवेदन/निर्णय खोज्नुहोस्   

वडा अध्यक्ष सहित कार्यरत कर्मचारीहरुसँग धरान १५नं वडा कार्यालय अनुगमन तथा भेटघाटका क्रममा मेयर तारा सुब्वाज्यू ।