धरान उपमहानगरपालिकाको सूचनाहरु अब ओपन डेटा फर्म्याटमा समेत उपलव्ध हुने

धरान

धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा वेवसाईटमा प्रकाशित हुने सूचना तथा दस्तावेज हालसम्म PDF अथवा अन्य यस्तै सोझै प्रयोग गर्न नमिल्ने फर्म्याटमा उपलव्ध हुने गरेकोमा धरान उपमहानगरपालिकाको सूचना महाशाखाको पहलमा अब उप्रान्त सबै दस्तावेजहरु PDF साथै Open Data Format अर्थात word, Xls, जस्ता प्रयोगकर्ता मैत्री फर्म्याटमा समेत उपलव्ध हुनसक्ने भएका छन। यसबाट सबै प्रयोगकर्ताहरुले उपलव्ध जानकारी प्रयोग गर्न सहज हुनसक्नेछ।

#info@dharan